ASUINKERROSTALOJEN TESTATUT VAKIORAKENTEET

Teollisesti valmistetut ja kokoonpannut komponentit varmistavat tasaisen laadun ja kustannustehokkuuden.

Materiaaliriippumaton teknologia on monipuolinen

WAY-rakenneratkaisuissa on multimateriaalinen detaljiikka, joka mahdollistaa arkkitehtonisesti ja sisustuksellisesti monipuolisen muotokielen sekä erilaiset pintamateriaalivaihtoehdot. Rakenteissa optimoidaan puun, teräksen ja betonin käyttö turvallisella ja terveellisellä tavalla. Ratkaisut noudattavat paikallisia rakennus- ja kaavamääräyksiä.

Vakiorakenteisiin liittyy integroitu tuotanto-, jakelu- ja asennusjärjestelmä, joka estää kosteusvaurioiden syntymisen ja varmistaa asuntojen sisäilman hyvän laadun. Käytännössä rakenteet toteutetaan vakioitujen komponenttien teollisena kokoonpanotyönä työmaalla tapahtuva loppuasennus mukaan lukien. Tämä mahdollistaa katkeamattoman kuivaketjun, joka estää kosteuden pääsyn ja varastoitumisen rakenteisiin koko elinkaaren ajan.

Kuivaketjun hallinta perustuu kolmeen osaan, jotka yhdessä tuottavat halutun lopputuloksen:

  • Rakenteellinen osa ratkaisee kosteudenhallinnan tuulettuvan julkisivun sekä yksittäisiä huoneistoja ympäröivien ilmatilojen hallitulla ilmankierrolla
  • Toiminnallinen osa ratkaisee rakennuksen käytön aikana syntyvien kosteusriskien hallinnan valvonta- ja ohjausjärjestelmän avulla
  • Tuotannollinen osa ratkaisee rakentamisen aikaiset kosteusriskit pitkälle viedyn teollisen valmistuksen sekä huolellisesti suojatun ja organisoidun asennusvaiheen hallitulla toteutuksella