KASVATA KERROSTALORAKENTAMISEN LIIKETOIMINTAA

Siirry kerrostaloprojektien teolliseen tuotantoon – varmista asuntorakentamisen tuloksellisuus ja kasvu.

Hallitse rakennusprojektien läpivienti uudella kustannustehokkaalla tavalla

 

WAY:n kokonaisuutena hallittu teollinen suunnittelu- ja rakennusprosessi on pääurakoitsijalle käytännössä riskitön: se mahdollistaa asuinkerrostaloprojektien kiinteän hinnoittelun, nopean työmaa-ajan ja varmistetun kosteudenhallinnan. Pääurakoitsijana voit toteuttaa samassa ajassa aiempaa enemmän kohteita – huomattavasti pienemmällä riskillä. Tuote ja liiketoiminnan konsepti soveltuvat sekä Suomeen että kansainvälisille markkinoille.

Kaikissa asunnoissa on myös vakiona puuasumisen mukavuus – riippumatta rakennuksen korkeudesta.

Rakennusurakoitsijan tärkeimmät edut:

  • Kustannustehokkuus – WAY-toimituksen kiinteä hinta sisältää hankkeen kokonaissuunnittelun ja kaikki perustusten yläpuoliset asennukset
  • Resurssitehokkuus – rakennusliike voi siirtää merkittävän osan resursseistaan uusien projektien myymiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen
  • Riskien hallinta – WAY vastaa suunnittelun, rakenteiden ja asentamisen laadusta sekä aikataulusta kiinteään hintaan
  • Kapasiteetin kasvu – uusi rakentamista nopeuttava toimintatapa mahdollistaa asuinrakentamisen liiketoiminnan volyymin kasvattamisen
  • Selkeys – yksi kumppani, jolla on vastuu kokonaisuuden suunnittelusta, aikatauluista ja asennuksista, sisältäen toimituksen tuotevastuut rakennuksen elinkaaren ajalle