Suunnittele tehokkaasti

Tarkoitukseesi sopiva kokonaisuus; teknologiasta tuotantoon ja toteutukseen

Skaalautuva teknologia-ajattelu toimii ja tuottaa

 

Teknologisen kehityksen rajoitteita voidaan poistaa vain kehittämällä materiaaliriippumattomia tapoja suunnitella ja toteuttaa rakennettua ympäristöä. Siksi koko suunnittelufilosofia on nyt ajateltu uusiksi.

Tehokas teknologiasuunnittelu perustuu rakennettavan kokonaisuuden ja siltä edellytetyn toiminnallisuuden ymmärtämiseen. Suunnittelun lähtökohtana on haluttu ja todelliseen kysyntään vastaava lopputulos, joka haastaa markkinoilla olevat valmiit tuotteet ja tekniset ratkaisut eikä perustu niihin.

Lopputuloksena on toimiva kokonaisuus, joka lisää tuottavuutta läpi koko toimitusketjun huolellisen prosessiohjauksen ja laadunvarmistuksen ansiosta.

Suunnitteluperiaate

WAY-Periaate →

Suunnittelumetodi

WAY-Metodi →

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelu →