Tavoitteista kokonaisnäkemys ja teollinen toteutustapa

 

Rakennettavan kokonaisuuden suunnittelu lähtee rahoittajien ja käyttäjien tarpeista sekä niiden tehokkaasta toteuttamisesta. Kokonaissuunnittelu kattaa soveltuvat tekniset ratkaisut, niiden tuotannonohjauksen, toimitusten ja asennusten hallinnan sekä tämän kokonaisuuden tuotteistamisen markkinointia myöten.

Suunnittelu ja toteutus hallitaan kokonaisvaltaisen prosessiohjauksen avulla. Se kattaa sekä aineelliset että aineettomat palvelut liiketoiminnan tuottavuuden ja laadun maksimoimiseksi: teknologiset ratkaisut, suunnitelmat, materiaalien valmistuksen ja asennuksen ohjeistuksen sekä markkinoinnin.

← Palaa suunnitteluun WAY-Periaate →