KOKONAISOPTIMOITU ASUINKERROSTALOJEN RAKENTAMINEN

Uusi rakentamisen tapa on resurssitehokas ja skaalautuva.

Enemmän hyvälaatuisia asuntoja vähemmällä rakentamisella

 

WAY uudistaa asuinkerrostalojen rakentamisen tapoja radikaalisti. Käytäntö on osoittanut, että isojen rakennusprojektien kustannusten, aikataulujen ja laadun hallinta vaatii rakennuttajilta, rakennusliikkeiltä ja rahoittajilta paljon riskinottokykyä ja resursseja. WAY otti tavoitteekseen tämän todellisuuden uudistamisen: koko suunnittelu- ja rakennusprosessin yksinkertaistamisen ja riskien minimoimisen.

Nyt WAY-teknologialla pystytään tuottamaan hinta/laatu-suhteeltaan hyviä asuinkerrostaloja kokonaisoptimoidulla tavalla. Optimointi kattaa koko hankkeen suunnitteluprosessin ja vakioidun tuotannon. Tämä lisää hankkeen resurssitehokkuutta ja tarjoaa ennennäkemättömiä etuja ja kaupallisia kasvumahdollisuuksia. Tuote ja liiketoiminnan konsepti on suunniteltu sekä Suomen – että kansainvälisille markkinoille.

Rakennuttaja tekee toimitussopimuksen pääurakoitsijan kanssa

Pääurakoitsijan ja rakennuttaja vastaavat hankkeen rahoittamisesta. Pääurakoitsijan ja rakennuttajan eli tilaajan välinen sopimus kerrostalon kiinteähintaisesta kokonaistoimituksesta sisältää:

  • WAY-kokonaissuunnittelun (projekti ja rakennesuunnittelu)
  • Pääurakoitsijan toimittamana maatyöt ja perustukset
  • WAY-toteutuksen, perustusten yläpuoliset rakenteet asennettuina
  • Rakennusviranomaisen lopputarkastaman rakennuksen luovutuksen

Pääurakoitsija tekee toimitussopimuksen WAY Structuralin kanssa

WAY osallistuu aktiivisesti rakennuttajalle tehtävän kiinteähintaisen kokonaistoimitussopimuksen tarjouksen tekemiseen. WAY käyttää toteutuksessa omia sopimusvalmistajia ja kumppaneita, jotta kokonaisprosessi ja laadunvarmistus hallitaan optimaalisella tavalla. WAY:n ja pääurakoitsijan välinen sopimus WAY-toimituksesta sisältää:

  • WAY-kokonaissuunnittelun (projekti ja rakennesuunnittelu)
  • WAY-toteutuksen, perustusten yläpuoliset rakenteet teollisesti tuotettuina ja asennettuina
  • Rakennusviranomaisen edellyttämien dokumenttien ja tarkastusten hyväksyttävyyden
  • Tuotevastuun WAY-toimituksen osalta